LK: pfSense alá HW

Közzétéve Szerző Hungarian Unix Portal

(Ehhez a fórumtopikhoz lazán kapcsolódóan…)

HW pfSense alá

A hardver:

  • Beltéri ház ALIX.2D13/APU.1 alaplaphoz (3 LAN/USB)
  • 12V DC tápegység ALIX.1E és APU.1
  • SD kártya 4GB
  • APU.2C2 alaplap (GX-412TC/2GB/3GigE/2miniPCIE/USB)

HW pfSense alá

HW pfSense alá

HW pfSense alá
Rajta a pfSense / webConfigurator

HW pfSense alá
SSH / CLI menü

HW pfSense alá
hálózati interfészek

dmesg

Copyright (c) 1992-2016 The FreeBSD Project.
Copyright (c) 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994
The Regents of the University of California. All rights reserved.
FreeBSD is a registered trademark of The FreeBSD Foundation.
FreeBSD 10.3-RELEASE-p16 #9 d88504507(RELENG_2_3_3): Wed Feb 15 11:30:28 CST 2017
root@ce23-i386-builder:/builder/pfsense-233/tmp/obj/builder/pfsense-233/tmp/FreeBSD-src/sys/pfSense_wrap_vga i386
FreeBSD clang version 3.4.1 (tags/RELEASE_34/dot1-final 208032) 20140512
CPU: AMD GX-412TC SOC (998.15-MHz 686-class CPU)
Origin=”AuthenticAMD” Id=0x730f01 Family=0x16 Model=0x30 Stepping=1
Features=0x178bfbff<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,CLFLUSH,MMX,FXSR,SSE,SSE2,HTT>
Features2=0x3ed8220b<SSE3,PCLMULQDQ,MON,SSSE3,CX16,SSE4.1,SSE4.2,MOVBE,POPCNT,AESNI,XSAVE,OSXSAVE,AVX,F16C>
AMD Features=0x2e500800<SYSCALL,NX,MMX+,FFXSR,Page1GB,RDTSCP,LM>
AMD Features2=0x1d4037ff<LAHF,CMP,SVM,ExtAPIC,CR8,ABM,SSE4A,MAS,Prefetch,OSVW,IBS,SKINIT,WDT,Topology,PNXC,DBE,PTSC,PL2I>
Structured Extended Features=0x8<BMI1>
XSAVE Features=0x1<XSAVEOPT>
SVM: NP,NRIP,AFlush,DAssist,NAsids=8
TSC: P-state invariant, performance statistics
real memory = 2012930048 (1919 MB)
avail memory = 1940336640 (1850 MB)
Event timer “LAPIC” quality 400
ACPI APIC Table: <CORE COREBOOT>
FreeBSD/SMP: Multiprocessor System Detected: 4 CPUs
FreeBSD/SMP: 1 package(s) x 4 core(s)
cpu0 (BSP): APIC ID: 0
cpu1 (AP): APIC ID: 1
cpu2 (AP): APIC ID: 2
cpu3 (AP): APIC ID: 3
random: <Software, Yarrow> initialized
ioapic1: Changing APIC ID to 5
ioapic0 <Version 2.1> irqs 0-23 on motherboard
ioapic1 <Version 2.1> irqs 24-55 on motherboard
wlan: mac acl policy registered
ipw_bss: You need to read the LICENSE file in /usr/share/doc/legal/intel_ipw/.
ipw_bss: If you agree with the license, set legal.intel_ipw.license_ack=1 in /boot/loader.conf.
module_register_init: MOD_LOAD (ipw_bss_fw, 0xc08174e0, 0) error 1
ipw_ibss: You need to read the LICENSE file in /usr/share/doc/legal/intel_ipw/.
ipw_ibss: If you agree with the license, set legal.intel_ipw.license_ack=1 in /boot/loader.conf.
module_register_init: MOD_LOAD (ipw_ibss_fw, 0xc0817590, 0) error 1
ipw_monitor: You need to read the LICENSE file in /usr/share/doc/legal/intel_ipw/.
ipw_monitor: If you agree with the license, set legal.intel_ipw.license_ack=1 in /boot/loader.conf.
module_register_init: MOD_LOAD (ipw_monitor_fw, 0xc0817640, 0) error 1
iwi_bss: You need to read the LICENSE file in /usr/share/doc/legal/intel_iwi/.
iwi_bss: If you agree with the license, set legal.intel_iwi.license_ack=1 in /boot/loader.conf.
module_register_init: MOD_LOAD (iwi_bss_fw, 0xc083f030, 0) error 1
iwi_ibss: You need to read the LICENSE file in /usr/share/doc/legal/intel_iwi/.
iwi_ibss: If you agree with the license, set legal.intel_iwi.license_ack=1 in /boot/loader.conf.
module_register_init: MOD_LOAD (iwi_ibss_fw, 0xc083f0e0, 0) error 1
iwi_monitor: You need to read the LICENSE file in /usr/share/doc/legal/intel_iwi/.
iwi_monitor: If you agree with the license, set legal.intel_iwi.license_ack=1 in /boot/loader.conf.
module_register_init: MOD_LOAD (iwi_monitor_fw, 0xc083f190, 0) error 1
module_register_init: MOD_LOAD (vesa, 0xc122ce50, 0) error 19
kbd0 at kbdmux0
cryptosoft0: <software crypto> on motherboard
padlock0: No ACE support.
acpi0: <CORE COREBOOT> on motherboard
acpi0: Power Button (fixed)
cpu0: <ACPI CPU> on acpi0
cpu1: <ACPI CPU> on acpi0
cpu2: <ACPI CPU> on acpi0
cpu3: <ACPI CPU> on acpi0
atrtc0: <AT realtime clock> port 0x70-0x71 irq 8 on acpi0
Event timer “RTC” frequency 32768 Hz quality 0
attimer0: <AT timer> port 0x40-0x43 irq 0 on acpi0
Timecounter “i8254” frequency 1193182 Hz quality 0
Event timer “i8254” frequency 1193182 Hz quality 100
Timecounter “ACPI-safe” frequency 3579545 Hz quality 850
acpi_timer0: <32-bit timer at 3.579545MHz> port 0x818-0x81b on acpi0
hpet0: <High Precision Event Timer> iomem 0xfed00000-0xfed003ff on acpi0
Timecounter “HPET” frequency 14318180 Hz quality 950
acpi_button0: <Power Button> on acpi0
pcib0: <ACPI Host-PCI bridge> port 0xcf8-0xcff on acpi0
pci0: <ACPI PCI bus> on pcib0
pcib1: <ACPI PCI-PCI bridge> at device 2.2 on pci0
pcib1: failed to allocate initial I/O port window: 0x1000-0x1fff
pci1: <ACPI PCI bus> on pcib1
igb0: <Intel(R) PRO/1000 Network Connection, Version – 2.5.3-k> mem 0xfe600000-0xfe61ffff,0xfe620000-0xfe623fff at device 0.0 on pci1
igb0: Using MSIX interrupts with 3 vectors
igb0: Ethernet address: 00:0d:b9:45:2e:7c
igb0: Bound queue 0 to cpu 0
igb0: Bound queue 1 to cpu 1
pcib2: <ACPI PCI-PCI bridge> at device 2.3 on pci0
pci2: <ACPI PCI bus> on pcib2
igb1: <Intel(R) PRO/1000 Network Connection, Version – 2.5.3-k> port 0x2000-0x201f mem 0xfe700000-0xfe71ffff,0xfe720000-0xfe723fff at device 0.0 on pci2
igb1: Using MSIX interrupts with 3 vectors
igb1: Ethernet address: 00:0d:b9:45:2e:7d
igb1: Bound queue 0 to cpu 2
igb1: Bound queue 1 to cpu 3
pcib3: <ACPI PCI-PCI bridge> at device 2.4 on pci0
pci3: <ACPI PCI bus> on pcib3
igb2: <Intel(R) PRO/1000 Network Connection, Version – 2.5.3-k> port 0x3000-0x301f mem 0xfe800000-0xfe81ffff,0xfe820000-0xfe823fff at device 0.0 on pci3
igb2: Using MSIX interrupts with 3 vectors
igb2: Ethernet address: 00:0d:b9:45:2e:7e
igb2: Bound queue 0 to cpu 0
igb2: Bound queue 1 to cpu 1
pci0: <encrypt/decrypt> at device 8.0 (no driver attached)
xhci0: <XHCI (generic) USB 3.0 controller> mem 0xfeb22000-0xfeb23fff at device 16.0 on pci0
xhci0: 32 bytes context size, 64-bit DMA
usbus0 on xhci0
ahci0: <AMD Hudson-2 AHCI SATA controller> port 0x4010-0x4017,0x4020-0x4023,0x4018-0x401f,0x4024-0x4027,0x4000-0x400f mem 0xfeb25000-0xfeb253ff at device 17.0 on pci0
ahci0: AHCI v1.30 with 2 6Gbps ports, Port Multiplier supported with FBS
ahcich0: <AHCI channel> at channel 0 on ahci0
ahcich1: <AHCI channel> at channel 1 on ahci0
ehci0: <EHCI (generic) USB 2.0 controller> mem 0xfeb25400-0xfeb254ff at device 19.0 on pci0
usbus1: EHCI version 1.0
usbus1 on ehci0
isab0: <PCI-ISA bridge> at device 20.3 on pci0
isa0: <ISA bus> on isab0
sdhci_pci0: <Generic SD HCI> mem 0xfeb25500-0xfeb255ff at device 20.7 on pci0
sdhci_pci0: 1 slot(s) allocated
mmc0: <MMC/SD bus> on sdhci_pci0
uart0: <16550 or compatible> port 0x3f8-0x3ff irq 4 flags 0x10 on acpi0
uart0: console (115200,n,8,1)
pmtimer0 on isa0
orm0: <ISA Option ROMs> at iomem 0xc0000-0xc0fff,0xef000-0xeffff pnpid ORM0000 on isa0
ata0: <ATA channel> at port 0x1f0-0x1f7,0x3f6 irq 14 on isa0
ata1: <ATA channel> at port 0x170-0x177,0x376 irq 15 on isa0
ppc0: parallel port not found.
uart1: <16550 or compatible> at port 0x2f8-0x2ff irq 3 on isa0
hwpstate0: <Cool`n’Quiet 2.0> on cpu0
random: unblocking device.
usbus0: 5.0Gbps Super Speed USB v3.0
Timecounters tick every 1.000 msec
usbus1: 480Mbps High Speed USB v2.0
ugen0.1: <0x1022> at usbus0
uhub0: <0x1022 XHCI root HUB, class 9/0, rev 3.00/1.00, addr 1> on usbus0
ugen1.1: <AMD> at usbus1
uhub1: <AMD EHCI root HUB, class 9/0, rev 2.00/1.00, addr 1> on usbus1
mmcsd0: 4GB <SDHC SD04G 3.0 SN 7C9DD439 MFG 09/2015 by 39 PH> at mmc0 31.5MHz/4bit/65535-block
uhub0: 4 ports with 4 removable, self powered
uhub1: 2 ports with 2 removable, self powered
ugen1.2: <vendor 0x0438> at usbus1
uhub2: <vendor 0x0438 product 0x7900, class 9/0, rev 2.00/0.18, addr 2> on usbus1
uhub2: 4 ports with 4 removable, self powered
SMP: AP CPU #1 Launched!
SMP: AP CPU #2 Launched!
SMP: AP CPU #3 Launched!
Timecounter “TSC” frequency 998149995 Hz quality 1000
Trying to mount root from ufs:/dev/ufsid/5738f1f5f99333b0 [rw]…
pflog0: promiscuous mode enabled
igb1: link state changed to UP

uname -a

[2.3.3-RELEASE][admin@pfSense.localdomain]/root: uname -a
FreeBSD pfSense.localdomain 10.3-RELEASE-p16 FreeBSD 10.3-RELEASE-p16 #9 d88504507(RELENG_2_3_3): Wed Feb 15 11:30:28 CST 2017 root@ce23-i386-builder:/builder/pfsense-233/tmp/obj/builder/pfsense-233/tmp/FreeBSD-src/sys/pfSense_wrap_vga i386

#EOF

Bővebben LK: pfSense alá HW

OpenSSH 7.5

Közzétéve Szerző Hungarian Unix Portal

Bejelentették az OpenSSH 7.5-ös verzióját. A kiadás főként hibajavításokat tartalmaz. A kiadással megszűnt UsePrivilegeSeparation sshd_config opció, így a privilege separation kötelezővé vált. A következő nagyobb kiadásban, ami június és augusztus közt várható, eltávolítják az SSH v.1 protokoll maradékát is.

Részletek a bejelentésben.

Bővebben OpenSSH 7.5

Inkább 3DS OS-alapúnak látszik a Nintendo Switch

Közzétéve Szerző Hungarian Unix Portal

So ye, doesn’t look like it runs FreeBSD 😀

— plutoo (@qlutoo) March 5, 2017

Switch OS is very similar to the 3DS OS. Most analagous syscalls are there. It does smell like a rewrite tho.

— plutoo (@qlutoo) March 6, 2017

Eleinte úgy tűnt, hogy a Nintendo Switch FreeBSD-alapú, de hackerek tovább boncolgatták és arra jutottak, hogy inkább 3DS OS-re hasonlít, némi FreeBSD kernel újrahasznosítással.

További részletek itt.

Bővebben Inkább 3DS OS-alapúnak látszik a Nintendo Switch

BSD Now 184. epizód – Tokyo Dreaming

Közzétéve Szerző Hungarian Unix Portal

A BSD Now egy heti rendszerességgel megjelenő video podcast, amelynek célja a BSD operációs rendszerek népszerűsítése, illetve a már meglevő felhasználók friss BSD-s információkkal, hírekkel való ellátása. A BSD Now egyik műsorvezetője a PC-BSD alapító, vezető fejlesztő Kris Moore. Elérhető a BSD Now 184. epizódja, címe “BSD Now 184. epizód – Tokyo Dreaming“.

Bővebben BSD Now 184. epizód – Tokyo Dreaming

BSD Now 183. epizód – Getting Steamy Here

Közzétéve Szerző Hungarian Unix Portal

A BSD Now egy heti rendszerességgel megjelenő video podcast, amelynek célja a BSD operációs rendszerek népszerűsítése, illetve a már meglevő felhasználók friss BSD-s információkkal, hírekkel való ellátása. A BSD Now egyik műsorvezetője a PC-BSD alapító, vezető fejlesztő Kris Moore. Elérhető a BSD Now 183. epizódja, címe “BSD Now 183. epizód – Getting Steamy Here”.

Bővebben BSD Now 183. epizód – Getting Steamy Here